§ 21.1.12 - Decisione 30 novembre 2005, n. 854.
Decisione n. 2005/854/CE della Commissione che modifica l’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003 riguardo ad alcuni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:21. trattati
Capitolo:21.1 trattati CEE
Data:30/11/2005
Numero:854


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 21.1.12 - Decisione 30 novembre 2005, n. 854.

Decisione n. 2005/854/CE della Commissione che modifica l’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003 riguardo ad alcuni stabilimenti dei settori delle carni, del latte e della pesca in Polonia (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 2 dicembre 2005, n. L 316).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e in particolare l’allegato XII, capitolo 6, sezione B, sottosezione I 1), paragrafo e),

     considerando quanto segue:

      (1) Sono stati concessi alla Polonia periodi transitori per taluni stabilimenti elencati nell’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003.

      (2) L’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003 è stato modificato dalle decisioni 2004/458/CE della Commissione, 2004/471/CE della Commissione, 2004/474/CE della Commissione, 2005/271/CE della Commissione e 2005/591/CE della Commissione.

      (3) In base a una dichiarazione ufficiale dell’autorità polacca competente alcuni stabilimenti che operano nel settore delle carni, del latte e del pesce hanno completato il processo di ammodernamento e sono ora pienamente conformi alla normativa comunitaria. Occorre pertanto cancellare questi stabilimenti dall’elenco degli stabilimenti in regime transitorio.

      (4) Due stabilimenti produttori di carni hanno dichiarato la loro intenzione di non rientrare più nel processo di ammodernamento e hanno chiesto di essere riclassificati, passando da stabilimento ad alta capacità a stabilimento a capacità ridotta. A seguito di una dichiarazione ufficiale delle competenti autorità polacche, gli stabilimenti in questione risultano in perfetta conformità con le prescrizioni comunitarie relative agli stabilimenti a capacità ridotta. Due stabilimenti per la produzione di pesce hanno cessato le loro attività. Occorre pertanto cancellare questi stabilimenti dall’elenco degli stabilimenti in regime transitorio.

      (5) Per questo motivo, l’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione 2003 deve essere modificato di conseguenza.

      (6) Le misure di cui alla presente decisione sono state comunicate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Gli stabilimenti elencati nell’allegato alla presente decisione sono eliminati dall’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione 2003.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

Elenco degli stabilimenti da eliminare dall’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione 2003

 

STABILIMENTI PRODUTTORI DI CARNI

 

Elenco iniziale

 

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

151

24020313

Przetwórstwo Mięsno–Wędliniarskie «Musiał Bestwinka»

227

30220202

Zakład Rzeźniczo Wędliniarski Tadeusz Szczepaniak

 

Elenco supplementare

 

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

2

02190117

Rolmeks, Spółka z o.o. ul. Kwiatowa 19, 58-130 Żarów, Buków

6

04050204

P.P.H.U. Irex, Irena Jasinska

10

06040201

Masarnia z Ubojnią Stanisław Kurantowicz

11

06050201

Zakład Przetwórstwa Mięsa «MATTHIAS» Sp. z o.o.

13

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego sp. j. P. Zubrzycki, J. Zieliński

16

10030202

Zakład Wędliniarski i Ubojnia Grzegorz Kępa

19

10080209

P.P.H. «Jamir» Skup, Ubój, Przetwórstwo Mięsa

20

10090302

Sp. j. LIWA Pajęczno

21

10120204

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Zofia Polcyn, Hucisko

25

10180302

Zakłady Mięsne Makro Walichnowy sp. z o.o.

40

12100113

Handel Zwierzętami Rzeźnymi i Ubój «Antocel», Antoni Słaby

45

12133807

«Lepro.Pol» Sp. j. Ubój Zwierząt Rzeźnych, Hurtowa Sprzedaż Mięsa

58

16610301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Matejka Joachim

63

18110208

ZPM «Kabanos», Sp. z o.o.

65

18160206

ZM «Smak.Eko» sp. z o.o.

76

24150201

Zakład Rzeźniczo – Wędliniarski B. M. Janeta sp. j.

77

24690317

«Selgros» Sp. z o.o. Dział Produkcji Mięsa

98

30240204

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie

99

32120201

Z.P.M. Eugeniusz Kowalczyk

101

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. J., Piotr Zubrzycki, Janusz Zieliński, w Kolonii Łaszczówka 49; 22-600 Tomaszów Lubelski

102

06040201

Masarnia z Ubojnią, Stanisław Kurantowicz, ul. Ceglana 25, 22-500 Hrubieszów

104

06050201

ZPM «MATTHIAS» Sp. z o.o. Kolonia Zamek 48, 23-310 Modliborzyce

124

12090225

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego «WĘDZONKA» Józef Górka, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 100

131

18040202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego «SZAREK», 37-500 Jarosław, ul. Widna Góra 74A

152

24150101

P.P.H-U Rzeźnictwo – Wędliniarstwo, Handel i Gastronomia, Tadeusz Kaczyna Zakład nr 1, 44-373 Wodzisław – Zawada, ul. Szybowa 1

154

24150103

PPH «ROMA» Romana Leks-Krzanowska 44-361 Syrynia, ul. 3 Maja 74

167

2040306

Masarnia i Ubojnia, Bernard Uchman, 72-132 Mosty 52E

168

2040202

ZPM Grupa «Farmer», Ignacy Zaniewski, 72-200 Nowogard

 

CARNI DI POLLAME

 

Elenco iniziale

 

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

44

30050503

«IKO» Kompania Drobiarska, Zakład Drobiarski Sp. z o.o

 

Elenco supplementare

 

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

170

4010501

Zakład Przemysłu Mięsnego «Dróbalex» s.c. w Rudnikach

174

6064301

Ubojnia i Handel Drobiem «Ko–Ko» Sp. j. w Świerczowie

178

24690401

Firma Produkcyjno – Handlowa Hydro sp. z o.o. w Katowicach

190

24700401

PPH «Szendera» S. Szendera 41-408 Mysłowice, ul. Morgowska 5b

196

30240501

Zakład Drobiarski ROWEX sp z o.o. Ostroróg

198

1661102

Chłodnia Olsztyn Sp. z o.o. Oddział Opole

 

SETTORE DEL LATTE

 

Elenco iniziale

 

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

36

12081602

Oddz. Produkcyjny w Miechowie, ul. B. Prusa 5, 32-200 Miechów, OSM Miechów

71

24141602

OSM Bieruń

 

Elenco supplementare

 

N.              N. veterinario              Nome dello stabilimento

3              6081601              Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Lubartowie

5              06641601              Zamojska Spółdzielnia Mleczarska; Zamość

8              12101602              Zakład Produkcji Mleczarskiej Z.J.J.Dominik Sp. j.

11              4031601              Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie

12              14091601              «Mleko» spółka z o.o. w Lipsku

16              8621604              «Olmlek» Sp. z o.o., Olsztyn

19              32091601              Spółdzielnia Mleczarska «Mlekosz» w Koszalinie Serownia w Bobolicach

20              32611601              Spółdzielnia Mleczarska «Mlekosz» Zakład Mleczarski w Koszalinie

21              04041602              Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie, 86-230 Lisewo, ul. Chełmińska 48

22              04141602              Spółdzielnia Mleczarska ul. Podgórna 11, 86-140 Drzycim

23              10081603              Łódzka Spóldzielnia Mleczarska Oddział Produkcyjny Puczniew

31              32011601              Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 78-200 Białogard, ul. Chocimska 2

 

SETTORE DELLA PESCA

 

Elenco iniziale

 

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

14

22111813

PPH «Pikling» s.c. E. Kosecki & K. Strachanowski

21

24041802

PPHU «Hur-Pol»

 

Elenco supplementare

 

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

5

24091801

«SONA», Sp. z o.o.

21

32151801

«Rybpol» Spółka Jawna, 78-422 Gwda Wielka, Strażacko

22

06621801

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe «AMIKA» Zakład Przetwórstwa Rybnego, 22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 169

23

24141801

«ADMIRAŁ» Sp. z o.o. 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 20

24

24141802

BIG _ FISH’ Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny, 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 5